Bạn đang ở mục: Trang chủ » Archive for June, 2013

Bốn văn phòng thừa phát lại sẽ được lập thêm tại TPHCM

Bốn văn phòng thừa phát lại sẽ được lập thêm tại TPHCM

Theo kế hoạch tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại vừa ban hành, UBND TP.HCM chủ trương cho phép thành lập thêm bốn văn phòng tại các quận, huyện. UBND TP.HCM cũng giao cho Sở Tư pháp chủ trì...
© 2013 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon