Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn phòng thừa phát lại » Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

www.vanphongthuaphatlai.vn

Tên thủ tục hành chính
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
- Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 38255368; 38290230 (123, 124).
Thành phần hồ sơ
1. Trường hợp bị mất Giấy đăng ký hoạt động:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (theo mẫu tham khảo);
- Đơn cớ mất có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi mất;
- Giấy tờ chứng minh việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất Giấy đăng ký hoạt động.
2. Trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (theo mẫu tham khảo);
- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động (đã bị rách, bị hư hỏng….).
Số lượng hồ sơ
01 bộ.
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
100.000 đồng/lần cấp
Biểu mẫu đính kèm
© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon