Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn bản pháp lý

Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại

Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ...
Đơn đề nghị cấp thẻ thừa phát lại và sơ yếu lý lịch

Đơn đề nghị cấp thẻ thừa phát lại và sơ yếu lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ THỪA PHÁT LẠI Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Tôi tên là ……………………………………………….Nam,...
Phiếu đề nghị cung cấp thông tin văn phòng thừa phát lại

Phiếu đề nghị cung cấp thông tin văn phòng thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Tên cá nhân/cơ quan, tổ chức đề...
Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại

Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)……………. Chúng...
Mẫu sơ yếu lý lịch thành lập thừa phát lại

Mẫu sơ yếu lý lịch thành lập thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ảnh màu 4 x 6 SƠ YẾU LÝ LỊCH I. BẢN THÂN 1. Họ và tên khai sinh: ……………………………………………………...
Mẫu đơn đề nghị miễn nhiệm thừa phát lại theo nguyện vọng

Mẫu đơn đề nghị miễn nhiệm thừa phát lại theo nguyện vọng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM THỪA PHÁT LẠI THEO NGUYỆN VỌNG Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...
Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động thừa phát lại

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố...
Mẫu đơn đăng ký họat động văn phòng thừa phát lại

Mẫu đơn đăng ký họat động văn phòng thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………. Chúng tôi...
© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon