Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn phòng thừa phát lại » Cung cấp thông tin về Văn phòng Thừa phát lại

Cung cấp thông tin về Văn phòng Thừa phát lại

www.vanphongthuaphatlai.vn

Tên thủ tục hành chính
Cung cấp thông tin về Văn phòng Thừa phát lại
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
- Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 38255368; 38290230 (123, 124).
Thành phần hồ sơ
- Phiếu đề nghị cung cấp thông tin.
Số lượng hồ sơ
01 bộ.
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
10.000 đồng/ lần cung cấp.
Biểu mẫu đính kèm

CÔNG TY LUẬT DRAGON

© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon