Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn phòng thừa phát lại » Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
Tên thủ tục hành chính
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
- Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 38255368; 38290230 (123, 124).
Thành phần hồ sơ
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại;
2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (trừ trường hợp tiếp nhận hay chấm dứt hoạt động của Thừa phát lại không phải là thành viên Văn phòng Thừa phát lại);
3. Biên bản họp thành viên (đối với Văn phòng Thừa phát lại do hai Thừa phát lại trở lên thành lập);
4. Tuỳ theo nội dung đăng ký thay đổi có thể nộp thêm các giấy tờ sau đây:
- Trường hợp thay đổi trụ sở: giấy tờ chứng minh quyền sử dụng trụ sở của Văn phòng thừa phát lại là hợp pháp, có diện tích bảo đảm cho hoạt động, cho việc lưu trữ tài liệu và thuận tiện cho khách hàng, có các điều kiện vật chất cần thiết khác để hoạt động (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
- Trường hợp thay đổi danh sách Thừa phát lại:
+ Tiếp nhận Thừa phát lại mới: Hợp đồng ký quỹ hoặc Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại mới; Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại (bản sao có chứng thực, hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu); danh sách Thừa phát lại bổ sung, giấy tờ chứng minh không đang kiêm nhiệm hành nghề Công chứng, Luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật của Thừa phát lại mới.
+ Chấm dứt hoạt động của Thừa phát lại: các giấy tờ có liên quan (nếu có): giấy chứng tử, án Toà…
+ Trường hợp thay đổi Trưởng Văn phòng Thừa phát lại (đối với Văn phòng Thừa phát lại do hai Thừa phát lại trở lên thành lập): biên bản họp thành viên của Văn phòng Thừa phát lại thể hiện việc thống nhất cử Trưởng Văn phòng Thừa phát lại.
- Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi khác.
Số lượng hồ sơ
01 bộ.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
20.000 đồng/lần đăng ký
Biểu mẫu đính kèm
© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon