Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn phòng thừa phát lại » Hướng dẫn đề nghị cấp thẻ Thừa phát lại

Đề nghị cấp thẻ Thừa phát lại www.vanphongthuaphatlai.vn

Tên thủ tục hành chính
Đề nghị cấp thẻ Thừa phát lại
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
- Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 38255368; 38290230 (123, 124).
Thành phần hồ sơ
Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có văn bản đề nghị cấp thẻ cho Thừa phát lại hành nghề tại Văn phòng kèm theo hồ sơ dưới đây:
* Trường hợp đề nghị cấp thẻ Thừa phát lại lần đầu:
- Đơn đề nghị cấp thẻ Thừa phát lại (theo mẫu tham khảo);
- Lý lịch cá nhân (theo mẫu tham khảo);
- Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
- Giấy đăng ký họat động của Văn phòng Thừa phát lại (bản sao không cần chứng thực);
- 05 ảnh màu cỡ 3 x 4.
* Trường hợp đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại thẻ Thừa phát lại:
- Đơn đề nghị cấp thẻ Thừa phát lại (theo mẫu tham khảo);
- 05 ảnh màu cỡ 3 x 4.
Số lượng hồ sơ
02 bộ.
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
Không có
Biểu mẫu đính kèm

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon