Bạn đang ở mục: Trang chủ » Chức năng - nhiệm vụ » Nhiệm vụ của thừa phát lại

Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;
-   Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;
-   Xác lập các vi bằng – văn bản có giá trị chứng cứ trong tố tụng và các quan hệ pháp lý khác – theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân:
+   Lập vi bằng chứng thực sự kiện, hành vi xảy ra theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân: sự kiện giao nhận tiền, gửi thông báo đòi nhà, đòi nợ, xác lập hợp đồng, lập di chúc; hành vi vi phạm pháp luật của người khác, hành vi sử dụng nhà thuê không đúng mục đích…
+   Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng các công trình liền kề, lân cận, dùng để lập hồ sơ xây dựng;
+   Lập vi bằng dùng làm chứng cứ để yêu cầu cơ quan bảo hiểm bồi thường;
+   Lập vi bằng về các sự kiện, hành vi khác xảy ra trên địa bàn thành phồ Hồ Chí Minh.
-   Tống đạt các văn bản của Tòa án, Cục Thi hành án dân sự, Chi Cục Thi hành án dân sự và các văn bản khác theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;
-   Tư vấn pháp luật về hoạt động xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án, lập vi bằng.

© 2010 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon