Bạn đang ở mục: Trang chủ » Posts tagged with "thi hành an"

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là gì?

* Tôi đọc báo thấy từ thừa phát lại nhưng không hiểu rõ lắm, xin tòa soạn cho biết cụ thể? Trả lời: Thừa phát lại (TPL) là một chức vụ có từ thời Pháp thuộc. Từ thừa phát lại (TPL) là từ...
Lúng túng tìm biện pháp thi hành án hành chính

Lúng túng tìm biện pháp thi hành án hành chính

Thi hành án hành chính là vấn đề gây nhiều tranh luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về dự luật Tố tụng hành chính hôm 5-10. Đây là vướng mắc từ khi xây dựng Pháp lệnh Thủ...
© 2010 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon