Bạn đang ở mục: Trang chủ » Posts tagged with "thua phat lai da nang"

Chỉ thị số 22/2011 ngày 11-6-2011

Chỉ thị số 22/2011 ngày 11-6-2011

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 22/2011/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2011 CHỈ THỊ Về tăng cường...
Văn phòng thừa phát lại cần được hỗ trợ

Văn phòng thừa phát lại cần được hỗ trợ

Thừa phát lại cần được lưu tâm khi thực hiện thí điểm thừa phát lại tại TPHCM Thừa phát lại TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại. Hoạt...
Thừa phát lại sẽ mở rộng các tỉnh thành

Thừa phát lại sẽ mở rộng các tỉnh thành

Thừa phát lại phải xây dựng lòng tin ở người dân bằng hiệu quả công việc của mình. “Sau gần 60 năm vắng bóng trong nền tư pháp dân chủ nhân dân, chế định thừa phát lại (TPL) mới được nghiên...
Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008

QUỐC HỘI —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- Số: 24/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC...
LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật...
Thừa Phát Lại – Một năm thí điểm thừa phát lại thu gần 3,5 tỷ đồng

Thừa Phát Lại – Một năm thí điểm thừa phát lại thu gần 3,5 tỷ đồng

Thua phat lai – Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chế định Thừa phát lại (TPL), UBND TP.HCM đã cho phép thành lập 5 Văn phòng thừa phát lại...
Giới thiệu cuốn sách thám tử đầu tiên tại Việt Nam: “Phía sau vành mũ thám tử”

Giới thiệu cuốn sách thám tử đầu tiên tại Việt Nam: “Phía sau vành mũ thám tử”

Cuốn sách “Phía sau vành mũ thám tử” ra đời từ ý tưởng mong muốn được chia sẻ sự trải nghiệm của những thám tử của Công ty thám tử tư VDT tới bạn đọc. Những câu chuyện được viết nên...
(Thừa phát lại ) – Thi hành án là gì?

(Thừa phát lại ) – Thi hành án là gì?

1. Khi các cá nhân, tổ chức phát sinh tranh chấp và yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án chỉ là kết quả về mặt pháp lý. Để bảo vệ quyền lợi của mình trên thực tế, bên thắng kiện...
© 2010 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon