Bạn đang ở mục: Trang chủ » Posts tagged with "van phong thua phat lai sai gon"

Văn phòng thừa phát lại mất một tuần kiểm kê khối tài sản 1.000 tỷ đồng

Văn phòng thừa phát lại mất một tuần kiểm kê khối tài sản 1.000 tỷ đồng

Để kiểm đếm khối tài sản của gia đình bà Phấn, văn phòng thừa phát lại phải huy động 6 nhân viên, 5 thư ký nghiệp vụ làm việc suốt một tuần. Khoảng tháng 3/2011, chị Huệ (22 tuổi) đến văn phòng...
Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 – TP.HCM

Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 – TP.HCM

Ngày 22/5, Văn phòng Thừa phát lại Quận10, TP.HCM đã được khai trương tại số 137 đường 3/2, theo quyết định thành lập số 2042/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND TP.HCM và Giấy đăng ký hoạt động số 41.02.0001/TP-TPL-ĐKHĐ...
Danh sách văn phòng Thừa Phát Lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2012)

Danh sách văn phòng Thừa Phát Lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2012)

Quận 1 (Doanh nghiệp tư nhân) 117 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 0838.206.999 Đoàn Tiến Hưng (Trưởng Văn phòng Thừa Phát Lại) Điện Thoại: 0913.808.290 Cao Văn Điền – 0904.330.607 Nguyễn Thị...
Cung cấp thông tin về Văn phòng Thừa phát lại

Cung cấp thông tin về Văn phòng Thừa phát lại

Cung cấp thông tin về Văn phòng Thừa phát lại www.vanphongthuaphatlai.vn Tên thủ tục hành chính Cung cấp thông tin về Văn phòng Thừa phát lại Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ - Sở...
Danh sách văn phòng Thừa Phát Lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách văn phòng Thừa Phát Lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách văn phòng Thừa Phát Lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Văn phòng Thừa phát lại Trưởng VP Trụ sở Thừa phát lại đang hành nghề tại VP Văn phòng  thừa phát lại Quận...
Mẫu đơn đăng ký họat động văn phòng thừa phát lại

Mẫu đơn đăng ký họat động văn phòng thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………. Chúng tôi...
Văn phòng thừa phát lại quận 1: Tin nhau nhờ… thừa phát lại

Văn phòng thừa phát lại quận 1: Tin nhau nhờ… thừa phát lại

Sau gần 2 năm ra đời, các văn phòng thừa phát lại đã hỗ trợ tích cực cho cá nhân, tổ chức xác lập chứng cứ, hạn chế tranh chấp trong các giao dịch dân sự Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh...
Chỉ thị số 22/2011 ngày 11-6-2011

Chỉ thị số 22/2011 ngày 11-6-2011

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 22/2011/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2011 CHỈ THỊ Về tăng cường...
Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008

QUỐC HỘI —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- Số: 24/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC...
LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật...
© 2011 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon