Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn phòng thừa phát lại » Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Tên thủ tục hành chính
Thành lập Văn phòng Thừa phát lại
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
- Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 38255368; 38290230 (123, 124).
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại (theo mẫu tham khảo);
2. Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại, nêu rõ các vấn đề sau:
- Sự cần thiết thành lập Văn phòng Thừa phát lại.
- Về tổ chức và nhân sự của Văn phòng Thừa phát lại, gồm các nội dung sau:
+ Loại hình Văn phòng Thừa phát lại;
+ Tên, số và quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại, số thẻ và ngày cấp thẻ Thừa phát lại (nếu có) của Thừa phát lại thành lập;
+ Dự kiến kế hoạch chấm dứt hành nghề luật sư, công chứng viên hoặc những công việc khác theo quy định của pháp luật của Thừa phát lại thành lập và các Thừa phát lại hành nghề tại Văn phòng Thừa phát lại (đối với Thừa phát lại là luật sư, công chứng viên hoặc làm những công việc khác chưa chấm dứt hành nghề);
+ Dự kiến tên gọi và tên giao dịch của Văn phòng Thừa phát lại;
+ Dự kiến nhân sự của Văn phòng Thừa phát lại, nêu rõ số lượng, trình độ và kinh nghiệm của Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, nhân viên kế toán và các nhân viên khác;
+ Các dự kiến khác về tổ chức và nhân sự.
- Về cơ sở vật chất của Văn phòng Thừa phát lại, cần nêu rõ các nội dung sau:
+ Trụ sở: dự kiến địa điểm đặt trụ sở, tổng diện tích (nếu sử dụng một phần nhà riêng phải nêu rõ diện tích và vị trí của phần diện tích mà Văn phòng Thừa phát lại sử dụng), các diện tích dự kiến sử dụng để tiếp dân, làm việc, lưu trữ, nơi để xe của khách và của nhân viên Văn phòng, điều kiện thực hiện các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông;
+ Điều kiện và phương hướng áp dụng công nghệ thông tin;
+ Cơ sở vật chất khác.
- Kế hoạch triển khai hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại:
+ Tiến độ thực hiện các dự kiến về tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất của Văn phòng Thừa Phát Lại;
+ Tiến độ và các kế hoạch đưa Văn phòng Thừa phát lại vào hoạt động;
+ Quy trình tiếp nhận và thực hiện các công việc của Thừa phát lại;
+ Các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.
3. Tài liệu chứng minh trụ sở Văn phòng Thừa phát lại có diện tích bảo đảm cho hoạt động, cho việc lưu trữ tài liệu và thuận tiện cho khách hàng, có các điều kiện vật chất cần thiết khác để hoạt động;
4. Tài liệu chứng minh về tổ chức bộ máy của Văn phòng Thừa phát lại gồm: tiêu chuẩn thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, nhân viên kế toán, nhân viên hành chính khác (nếu có);
5. Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại thành lập và các Thừa phát lại làm việc cho Văn phòng Thừa phát lại (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu).
Số lượng hồ sơ
02 bộ
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
Không có
Biểu mẫu đính kèm
© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon