Bạn đang ở mục: Trang chủ » Vi Bằng » Thừa phát lại đã lập hơn 500 vi bằng

Theo số liệu tổng kết của Sở Tư pháp TP.HCM, đến hết tháng 9-2010, năm văn phòng thừa phát lại ở TP.HCM đã lập được hơn 500 vi bằng, chi phí thu được khoảng 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, các văn phòng thừa phát lại đã thực hiện được nhiều vụ xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự với tổng phí hơn 40 triệu đồng. Thừa phát lại cũng đã trực tiếp tổ chức thi hành một số bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự. Hiện các cơ quan thi hành án dân sự và tòa án cũng đang tiến hành việc ký hợp đồng với các văn phòng thừa phát lại để chuyển giao việc tống đạt văn bản của hai cơ quan đến các đương sự…

Thừa phát lại sài gòn

© 2010 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon